shopify site analytics
 
 

Planner en rekentool voor de werkverdeling in het basisonderwijs

 

Tik of klik hier voor grotere afbeelding

Op het werkblad Formatieoverzicht overzie je de basisgegevens van elk ingeroosterd teamlid Taakberekening-PO voor een glasheldere werkverdeling


De planner Taakberekening-PO verschijnt nu voor het vierde jaar en al honderden scholen hebben inmiddels de veelzijdige gebruiksvriendelijkheid van deze planner ontdekt.


De planner wordt jaarlijks aangepast aan de CAO-PO en is met de versie 2019/2020 klaar voor het nieuwe werkverdelingsplan. Deze planner neemt je niet alleen al het rekenwerk bij de inroostering van de les- en arbeidsuren uit handen, maar geeft je ook vanaf het begin van het werkverdelingstraject ondersteuning met een gestructureerde workflow en overzichtelijke scenario's van mogelijke groepsverdelingen en personele inzet. Handige overzichten helpen je bij een transparante en eerlijke verdeling van de overige (school)taken over het team.
"Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner... Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is..." 
TIK OF KLIK OP EEN TEGEL VOOR MEER INFORMATIE

 

Taakberekening-PO is de handigste én voordeligste planner voor het basisonderwijs voor slechts

€ 24,90 - € 34,90 per school per jaar *)

€ 24,90 per school bij een bestuursbestelling en € 34,90 per individuele school. Prijzen bij abonnement en ex. BTW.
"Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud..." 

Systeemeisen


Taakberekening-PO is een gebruiksvriendelijke Windows Excel-applicatie met fraai en overzichtelijk vormgegeven werkbladen voor een pc of laptop. Op je laptop of pc moet Excel voor Windows zijn geïnstalleerd *). 


*) Omdat in Excel Online (Office 365) slechts beperkte functionaliteit beschikbaar is, werkt deze planner niet rechtstreeks online in een browser, maar alleen op een lokale pc of laptop waarop Excel voor Windows is geïnstalleerd. Door de planner in de cloud op te slaan en te synchroniseren (bijv. in OneDrive), kan de planner wel vanaf verschillende locaties worden geopend en bewerkt. Lees meer.