shopify site analytics
 
 

Planner en rekentool voor de werkverdeling in het basisonderwijs

 Taakberekening-PO voor een glasheldere werkverdeling!

De planner Taakberekening-PO verschijnt nu voor het vierde jaar en al honderden scholen hebben inmiddels de veelzijdige gebruiksvriendelijkheid van deze planner ontdekt.


De planner wordt jaarlijks aangepast aan de CAO-PO en is met de versie 2019/2020 klaar voor het nieuwe werkverdelingsplan. Deze planner neemt je niet alleen al het rekenwerk bij de inroostering van de les- en arbeidsuren uit handen, maar geeft je ook vanaf het begin van het werkverdelingstraject ondersteuning met een gestructureerde workflow en overzichtelijke scenario's van mogelijke groepsverdelingen en personele inzet. Handige overzichten helpen je bij een transparante en eerlijke verdeling van de overige (school)taken over het team, waarbij je ook in de gaten kunt houden of alle taken wel passen binnen de tijd die daarvoor beschikbaar is. 


Inroostering les- en arbeidsuren en planning activiteiten per teamlid

Op basis van de lesurenberekening van de school, de gekozen verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen en slechts enkele basisgegevens per teamlid, maakt de planner voor elk teamlid heldere overzichten van de ingeroosterde les- en arbeidsuren en de geplande activiteiten voor de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.Kant en klaar Werkverdelingsplan

En aan het eind van het werkverdelingstraject vormen de afdrukken van de werkbladen Lesurenberekening, Formatieoverzicht, Groepsverdeling en Activiteitenoverzicht tezamen met het Voor- en handtekeningenblad een kant en klaar werkverdelingsplan dat zo ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de P-MR!

LEES MEER


Met de afdrukken van deze werkbladen heb je een kant en klaar werkverdelingsplan!Kijk op de pagina Planner hoe gemakkelijk je elk teamlid inroostert.


Bekijk in 4 minuten de opzet van de planner


Informatie nieuwe CAO-PO

Hier vind je alle informatie over de nieuwe CAO-PO, het werkverdelingsplan en hoe je de planner daarbij inzet.Wat heeft Taakberekening-PO te bieden?

  • aan het eind van het werkverdelingstraject een kant en klaar en overzichtelijk werkverdelingsplan
  • overzichten per teamlid van ingeroosterde jaartaak en geplande activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken
  • snel en eenvoudig meerdere scenario's maken van de groepsverdeling en de personele bezetting van de groepen en functies
  • overzichten van alle activiteiten met de ingeplande teamleden per activiteit en geplande tijdsduur
  • formatieoverzicht OP en OOP met aanstellingen, inzet duurzame inzetbaarheid, vaste les- en ambulante dagdelen
  • berekening verloven duurzame inzetbaarheid, ouderschap en overige verloven
  • workflow van het werkverdelingsproces met de stapsgewijze inzet van de planner daarbij vanaf het begin
  • deskundige ondersteuningKlik hier voor een volledig overzicht van alle functionaliteiten van deze planner 


 

"Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud..." 

Taakberekening-PO is de handigste én voordeligste planner voor het basisonderwijs voor slechts

€ 24,90 - € 34,90 per school per jaar *)

€ 24,90 per school bij een bestuursbestelling en € 34,90 per individuele school. Prijzen bij abonnement en ex. BTW."Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner... Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is..." 
Systeemeisen

Taakberekening-PO is een geavanceerde en gebruiksvriendelijke Windows Excel-toepassing met fraai en overzichtelijk vormgegeven werkbladen voor een pc of laptop. Op je laptop of pc moet dus Excel voor Windows zijn geïnstalleerd (of je gebruikt Office 365). Wanneer het Excel-bestand in de cloud wordt geplaatst, kun je de planner met een pc of laptop vanaf elke locatie raadplegen en bewerken. Deze planner werkt niet op een Mac.


Gebruiksvriendelijk en voordelig

Het invoeren van de gegevens kost je weinig tijd. Gedetailleerde kennis van de CAO-PO of Excel is niet nodig; de handleiding en de geboden hulp op deze site en de werkbladen zelf, wijzen de weg.

Vanaf € 24,90 ex BTW per school per jaar*) is Taakberekening-PO verreweg de voordeligste planner voor het basisonderwijs.

*) bij een bestuursbestelling


 


Uitproberen en bestellen

Je kunt de complete planner downloaden om uit te proberen voor het schooljaar 2019/2020. Zonder activering kunnen dan alleen op de eerste drie regels van het Formatieoverzicht teamleden worden ingeroosterd, maar verder is de volledige functionaliteit van de planner beschikbaar: je kunt de werkbladen Lesurenberekening, Groepsindeling, Activiteitenoverzicht en Verlofberekening gratis en volledig gebruiken. Download eerst de planner met voorbeelden en bestudeer de ingevulde Lesurenberekening en de inroostervoorbeelden van 6 teamleden.


Met een activeringssleutel kun je de planner upgraden zodat alle 120 teambladen OP en OOP beschikbaar komen; de eigen al ingevoerde gegevens blijven daarbij behouden. Ieder jaar verschijnt in oktober/november een nieuwe up-to-date-planner waarvan de activeringssleutel je bij abonnement automatisch wordt toegezonden. Meer informatie hierover bij Activeren.


Ondersteuning


De aanwijzingen en achtergrondinformatie op de werkbladen zelf, in de handleiding en op deze site (Help), zullen in de meeste gevallen voldoende zijn. Zijn er toch nog vragen, dan kun je deze per e-mail doorgeven; ze zullen doorgaans op dezelfde werkdag beantwoord worden. Bij dringende vragen kan ook telefonische hulp geboden worden.