shopify site analytics
  
 Het werkverdelingsplan in de nieuwe CAO-PO
Vragen en stappenplannen

  • Welke gevolgen heeft de nieuwe CAO-PO op de inroostering en werkverdeling voor het schooljaar 2019/2020? 
  • Waarom wordt de regel dat 'het team de verhouding bepaalt tussen de lestaak en de overige taken' niet geïmplementeerd in de planner 2019/2020? 
  • Een éénmalig stappenplan ter voorbereiding van het werkverdelingsmodel. 
  • Een stappenplan voor de jaarlijkse werkverdelingscyclus en hoe je daarbij de werkverdelingsplanner Taakberekening-PO optimaal inzet 
  • Kan ik met het team een collectief hogere maximale lestaak afspreken? 
  • Hoe maak ik met Taakberekening-PO een kant en klaar werkverdelingsplanEen paar weeffouten in de nieuwe CAO-PO

het team bepaalt de verhouding tussen de lestaak en de overige taken???

Op de nieuwe CAO-PO is op het gebied van de inroostering en het taakbeleid wel het een en ander aan te merken. Zo is de regel dat het team de verhouding bepaalt tussen de lestaak en de overige taken op zich al discutabel, maar daarnaast onverenigbaar met de andere regel uit deze CAO dat het team de tijd voor het voor- en nawerk bepaalt; de omvang van deze drie taakonderdelen kan je namelijk niet onafhankelijk van elkaar vaststellen. De opslagfactor houden we daarom gewoon in ere.


 LEES MEER 

Hoe bepaal je de uren voor het voor- en nawerk en de overige taken? 


voltijders kunnen vanaf 1-8-2019 niet volledig worden ingeroosterd, maar deeltijders wél
Met de invoering van de 40-urige werkweek in 2014 werd gesteld dat om 1659 uur te werken 41,5 werkweken van 40 uur nodig zijn, en omdat een schooljaar gemiddeld rond de 39 schoolweken telt, er dus voortaan gedurende ongeveer 2,5 weken moest worden doorgewerkt in de schoolvakanties (en dit gold, naar eigen werkweken gerekend, ook voor de deeltijders wanneer zij wekelijks precies volgens hun aanstelling werden ingeroosterd).

In de nieuwe CAO-PO is de 40-urige werkweek bij de werkverdeling echter geen factor meer en wordt met uitzondering van een paar af te spreken dagen waarop iedereen aanwezig is, over doorwerken in de schoolvakanties (waar zoals te verwachten viel geen enkel draagvlak voor was) niet meer gesproken. Aangezien de jaarlijkse arbeidsduur bij een volledige aanstelling nog steeds 1659 uur is kunnen deze uren bij een 40-urige werkweek niet volledig binnen de schoolweken worden ingeroosterd. Dit is op zich geen probleem, want niet alle uren behoeven immers plaats- en tijdgebonden te worden ingeroosterd. In theorie worden de overblijvende niet ingeroosterde uren dus niet plaats- en tijdgebonden gewerkt gedurende het schooljaar. Mutatis mutandis kan dit ook gelden voor deeltijders bij wie de arbeidsuren ingeroosterd volgens hun vaste werkdagen iets 'te veel of te weinig' zijn ingeroosterd.


 LEES MEER 

Wat doe ik met teveel of te weinig ingeroosterde les- en arbeidsuren?


Bijlage XXI CAO-PO 2018

Klik om de CAO-PO 2018-2019 te downloaden

download voor de volledige tekst over het werkverdelingsplan de CAO-PO bijlage XXI.

 
 
 
E-mailen
Bellen