shopify site analytics
 
 

in welke rubriek vul ik op de Lesurenberekening op het eerste werkblad een studiedag in?

Studiedagen worden in rubriek C (vanaf versie 4) geplaatst. De 'v' achter die dag moet dan veranderd worden in een 's'; het programma weet dan dat op de teamlidbladen de lesuren wél, maar de arbeidsuren van die dag níet moeten worden afgetrokken.

Wanneer er in rubriek C geen ruimte meer is, kan een studiedag ook in D worden geplaatst. De arbeidsuren moeten dan niet worden ingevuld.


bij welk taakonderdeel op pagina 2 van het teamlidblad moet ik de studiedag en bijbehorende uren invullen?

De uren voor professionalisering zijn in principe alleen bedoeld voor de individuele professionalisering. Hieronder vallen allerlei scholingsactiviteiten, maar ook zaken als het bijhouden van vakliteratuur. Deze uren zijn niet bestemd voor studiedagen en andere opgedragen nascholingsactiviteiten. Vóór 2014 waren er 166 uren voor de deskundigheidsbevordering, waarvan de helft voor de individuele scholing en de andere helft voor gemeenschappelijke of opgedragen scholing bestemd was. Na 2014 is dit aantal uren gehalveerd met de restrictie dat de overblijvende 83 uren alleen bestemd zijn voor de individuele scholing.


samenvatting:

  • Een gemeenschappelijke studiedag waarvan de bijwoning verplicht of verwacht wordt, hoort doorgaans bij de Overige Taken;
  • De uren voor de Professionalisering zijn in principe bedoeld voor de individuele scholing van het teamlid. Doorgaans is daar op een gemeenschappelijke studiedag geen sprake van, maar een uitzondering hierop is in overleg natuurlijk mogelijk;
  • Wanneer het thema van een gemeenschappelijke studiedag expliciet samenhangt met de duurzame inzetbaarheid, kan deze studiedag met bijbehorende uren ook in deze rubriek worden opgenomen.