shopify site analytics
 
 

De planner kan ook gebruikt worden voor teamleden met geen of slechts deels lesgevende taken. Denk hierbij aan een directeur, adjunct-directeur en intern begeleider*). Bij de invoer van de gegevens van deze teamleden op het invoerscherm moet je alleen de lesdagdelen aanklikken waarop zij ook daadwerkelijk lesgeven - binnen of buiten de groep. De ambulante dagdelen kunnen ernaast worden aangeklikt (vanaf versie 4) Wanneer abusievelijk twee dezelfde dagdelen worden aangeklikt, neemt het programma alleen het lesdagdeel over.

In rubriek K van het teamlidblad is vervolgens te zien hoeveel lesuren er 'te weinig' (verschil met basismodel) zijn ingeroosterd. Deze 'te weinig' ingeroosterde uren worden opgenomen in de Overige (school)taken in rubriek J - deze uren worden dan automatisch gelabeld met 'Overige & ambulante taken'. Uren die daar vermeld worden zijn dus bestemd voor de niet-lesgevende functietaken plus eventuele overige (school)taken. Óf en hoe de uren over deze twee onderdelen worden verdeeld, is een kwestie van overleg en zal mede afhankelijk zijn van de functie. Zo is het bij een ambulante directeur niet zinvol om hierbij een onderscheid te maken, maar is het dat bij een gedeeltelijk ambulante leerkracht wellicht wél.

De functietaken kun je vermelden in het lijstje Overige Taken op de tweede pagina van het teamlidblad. Door daar ook de bij de functietaken behorende uren te vermelden, wordt vanzelf duidelijk hoeveel uren eventueel nog resteren voor de Overige (school)taken.

*) Het onderscheid maken tussen een lesdagdeel en een ambulant dagdeel is vooral nuttig wanneer ambulante taken gecombineerd worden met lesgevende taken. Er is dan namelijk duidelijk hoeveel uren er bij de ingeroosterde lesgevende dagdelen voor het voor- en nawerk beschikbaar zijn .