shopify site analytics
 
 

 

 Gebruikers Office 365 opgelet:

Gebruikers van Office 365 moeten er rekening mee houden dat besturingselementen en macro's in Excel Online niet worden ondersteund. De planner moet daarom in Office 365 altijd offline in de modus bureaubladtoepassing worden bewerkt. Lees hier hoe je in Office 365 eenvoudig overschakelt van de onlinemodus in een browser, naar de offline interface van Excel zelf.


Werkverdelingsplanner

(blanco) versie 2019/2020 4.9.6

Download planner 2019/2020

 Excelbestand voor Windows


In deze nieuwste planner 2019/2020 kun je op het Formatieoverzicht 3 teamleden OP invoeren om de planner uit te proberen. Met uitzondering van deze beperking functioneren alle werkbladen van de planner verder volledig.


Let op: Deze planner werkt alleen op een Windows pc of laptop waarop Excel is geïnstalleerd of in de bureaubladtoepassing (zie bovenaan) van Office 365.


Na activering kun je 100 teamleden OP (inclusief OOP met lesondersteunende taken) en 20 teamleden OOP (zonder lesondersteunende taken) inroosteren. Al ingevoerde gegevens op de Lesurenberekening en andere werkbladen blijven na de activering behouden.


Of de planner na het downloaden meteen geopend kan worden, hangt af van je browser. Als er na het downloaden geen melding op je scherm verschijnt, kun je de planner openen vanuit je map Downloads.


Lees hier meer over macro's, het downloaden, openen en opslaan van de planner.


 

Activeringssleutel bestellen
Je kunt de planner activeren door een activeringscode te bestellen. De activeringscode kan per school (vanaf € 34,90 per jaar) of voor álle scholen binnen een bestuur (vanaf € 24,90 per school) worden besteld.


Na activering blijven de ingevulde gegevens behouden en zijn alle regels op het formatieoverzicht toegankelijk.

Let op: Deze planner werkt alleen op een Windows pc of laptop waarop Excel is geïnstalleerd of Office 365, dus niet op een Mac.


Updates

  • Taakberekening-PO vs, 4.8.x - geen restfactor meer, maar weergave van het ingeroosterde percentage op het teamlidblad in rubriek K (ingeroosterde lesuren) en L (ingeroosterde arbeidsuren) en op het Formatieoverzicht
  • Taakberekening-PO vs. 4.9.6 -  opslaan teamgegevens en aanmaak overzichten versneld.


Een eerder verkregen activeringscode blijft ook geldig voor de latere updates van hetzelfde schooljaar.


Tip: Ben je nog niet vertrouwd met deze planner, download dan eerst de planner hieronder en bestudeer de voorbeelden.

 


In deze planner zijn als voorbeeld de Lesurenberekening, 7 teamlidbladen en een ouderschapsverlofberekening ingevuld. Lees de toelichtingen in de opmerkingenvakken. De voorbeelden geven je ook een goed idee hoe je om kunt gaan met de 'te veel' of 'te weinig' ingeroosterde les- en arbeidsuren die na eerste berekening op basis van de vaste werkdagen resteren.

ingevulde werkverdelingsplanner met voorbeelden
 (versie 2019/2020 4.9.6 met 7 inroostervoorbeelden) 

De planner met voorbeelden is tijdelijk verwijderd

Excelbestand voor Windows
Klik om te downloaden

PDF


Klik om te downloaden

PDFToelichting voor het team

PDF

Deze toelichting kun je uitreiken bij de afdruk van het teamlidblad

Gebruikers-overeenkomst

PDF