shopify site analytics
   
 

Een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan m.b.t de inroostering

Het werkverdelingsplan treedt per 1 augustus 2019 in werking. Dat betekent niet dat er dit schooljaar nog niets hoeft te gebeuren. De formatie 2019/2020 dient namelijk dit schooljaar al, dus vóór de zomervakantie, volgens het nieuwe werkverdelingsplan te worden opgesteld. Onderstaand stappenplan beperkt zich tot de onderdelen die noodzakelijk zijn voor de inroostering en het taakbeleid, zodat je straks in ieder geval op tijd kunt beginnen met de formatievoorbereidingen voor het volgend schooljaar.

stap 1 - de meerderheid van stemmen bepalen
Bij de eerste invoering, maar ook elk jaar daarna, zijn er momenten waarop het team een besluit moet nemen. Alhoewel algemene instemming uiteraard de voorkeur heeft, moet om impasses te voorkomen, worden afgesproken met welke meerderheid van stemmen besloten wordt. Daarbij kan elke keus gemaakt worden, maar een tweederde meerderheid zal wellicht het meest voor de hand liggen.

stap 2 - de omvang van de lestaak bepalen
De maximale lestaak is 940 uur, maar er kunnen individueel met wederzijdse instemming méér lesuren worden ingeroosterd. Wanneer de jaarlijkse onderwijstijd rond de 950 of 960 lesuren ligt, is het interessant om na te gaan of er afspraken over een hoger maximum gemaakt kunnen worden. Bespreek daarom de haalbaarheid van een collectieve afspraak hierover en neem hierover een besluit. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.

stap 3 - de verhouding bepalen tussen de lestaak en de overige taken - let op: neem deze nieuwe CAO-regel niet letterlijk!
Soms krijg je de indruk dat de onderhandelaars de systematiek van de jaartaak zelf niet goed doorhebben. Het is bovendien opmerkelijk dat er ook in het voortraject van inspraak kennelijk niemand over deze regel aan de bel getrokken heeft.

Wie de opbouw van de jaartaak niet precies op het netvlies heeft en niet meteen doorheeft dat deze nieuwe CAO-regel tot ongelukken leidt, leest eerst even deze pagina, want het vaststellen van een vaste verhouding tussen de ingeroosterde lestaak en de overige taken, leidt bij de inroostering tot onlogische resultaten voor de (overblijvende) uren voor het voor- en nawerk!

bepaal de verhouding tussen de lestaak en het voor- en nawerk
Er moet dus geen vaste verhouding tussen de lestaak en de overige taken, maar tussen de ingeroosterde lesuren en het voor- en nawerk worden bepaald! Deze verhouding bepaal je door middel van een opslagfactor of opslagpercentage: een vast percentage van de ingeroosterde lesuren. Deze opslagfactor wordt op de meeste scholen al gebruikt. Wat in stap 3 moet gebeuren, is dus het door het team opnieuw vaststellen van de hoogte hiervan.


volgende stappen
Bovenstaande stappen zijn noodzakelijk voor het gebruik van de planner Taakberekening-PO bij de verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele teamleden in het schooljaar 2019/2020. Als je het team van tevoren van voldoende informatie voorziet - gebruik daarvoor gerust de teksten van deze site - kun je het met het team in één vergadering regelen.

Er moeten in het kader van het werkverdelingsplan nog meer besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan, de tijd die de teamleden op school aanwezig moeten zijn, de besteding van de werkdrukmiddelen, enz.. Deze punten vallen echter buiten het kader van de verdeling van de te geven lessen en groepen over de teamleden. Daarom is het raadzaam eerst tijdig bovenstaande stappen te nemen en de overige onderdelen van het werkverdelingsbeleid in een later stadium te bespreken.