inroostering & werkverdelingAaneengesloten werkbladen selecteren

Klik onderaan op de tab van het eerste werkblad dat je wilt afdrukken of invullen en houd daarbij de Shifttoets ingedrukt. Klik vervolgens op de tab van het laatste te selecteren werkblad en laat de Shifttoets weer los. De tabs van de geselecteerde werkbladen zijn nu wit gekleurd. Alle bewerkingen zoals afdrukken en invullen gebeurt nu gelijktijdig op alle geselecteerde werkbladen. 


Je heft de selectie weer op door op een willekeurige tab van een niet-geselecteerd werkblad te klikken.Verspreide werkbladen selecteren

Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je één voor één de tabs van de te selecteren werkbladen aanklikt. Alle bewerkingen zoals afdrukken en invullen gebeurt nu gelijktijdig op alle geselecteerde werkbladen.

Je heft de selectie weer op door op de tab van een niet-geselecteerd werkblad te klikken.


 
 
 
E-mailen
Bellen