shopify site analytics
   
 

Planner en rekentool voor het basisonderwijs
     ' Taakberekening-PO voor een glasheldere werkverdeling '     


 Nieuw in Versie 4:

 

 

 • 2 verschillende lestijden onderbouw/bovenbouw mogelijk;
 • volledige automatisering berekening ingeroosterde les- én arbeidsuren;
 • invoer les- én ambulante dagdelen;
 • de restfactor heft de ongelijkheid tussen de arbeidsduurinroostering van deeltijders en voltijders op;
 • overzichten van teamleden met eenzelfde ingeplande activiteit d.i., professionalisering of o.t.;
 • eenvoudig importeren teamgegevens en activiteitenlijsten uit oude planner (vanaf versie 4.3.0);
 • 5 achtereenvolgende jaren te gebruiken.De planner en rekentool Taakberekening-PO neemt je bij de taakberekening, inroostering en het taakbeleid veel werk uit handen. Met een minimale gegevensinvoer en tijdsinvestering rekent Taakberekening-PO alles volgens de laatste CAO-PO uit en houd je overzicht op alle geplande activiteiten van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige schooltaken.

Met de nieuwe CAO-PO 2018 ligt op het gebied van de inroostering en werkverdeling nog maar weinig vast. De behoefte aan een instrument waarmee de binnen de school te maken afspraken hierover glashelder geïmplementeerd kunnen worden, wordt daardoor alleen maar groter. Taakberekening-PO 2018/2023 is inmiddels klaar voor het werkverdelingsplan volgens de nieuwe CAO-PO. 

Taakberekening-PO is niet alleen de voordeligste, maar ook de handigste en meest overzichtelijke planner. De uitgebreide aanwijzingen op het scherm, de verhelderende achtergrondinformatie op deze site en in de uitgebreide handleiding, maken deze planner tot een onmisbare hulp voor elke schoolleider of bestuursmedewerker. 


Taakberekening-PO voor duidelijke overzichten van:

 • de opbouw van de jaartaak; 
 • de inroostering van de lesuren en ambulante uren;
 • de inroostering van de arbeidsuren; 
 • de inzet van de uren voor de duurzame inzetbaarheid;
 • de geplande activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken per teamlid en per activiteit; 
 • een ouderschapsverlof en overig verlof.


Ontdek in 4 minuten de opzet van deze planner

Nieuws

Abonnementsvorm vanaf 2019
Met de bestelling van de activeersleutel voor de nieuwe planner 2019/2023 kan vanaf 1 november 2018 worden gekozen tussen een abonnement of een éénmalige bestelling. Bij een abonnement wordt de nieuwe sleutel elk jaar automatisch toegezonden in november. De abonnementsprijs van de sleutel is dan jaarlijks € 34,90 bij een schoolbestelling en € 24,90 bij een bestuursbestelling. Het abonnement kan elk jaar vóór 1 november worden opgezegd.

Bij een éénmalige bestelling blijft de huidige prijs gelden: € 39,90 bij een schoolbestelling en € 29,90 bij een bestuursbestelling.

Meerjarige planner m.i.v. 2018
De inmiddels gepubliceerde versie 4 kan 5 schooljaren achtereen gebruikt worden. Het voordeel daarvan is dat de  personeelsgegevens niet elk jaar  behoeven te worden ingevoerd *). De jaarlijks toegestuurde activeersleutel kan dan naar eigen keuze worden gebruikt om de in gebruik zijnde planner te updaten naar het nieuwe schooljaar, óf om een nieuwe gedownloade planner te activeren. Voor de prijs van de activeersleutel per jaar, zie hiernaast, maakt het geen verschil.

*) vanaf versie 4.3 kunnen de teamgegevens en de drie activiteitenlijsten eenvoudig geïmporteerd worden uit de vorige planner.

Versie 4 van Taakberekening-PO gepubliceerd (2018-2023)
De nieuwe CAO-PO maakt het bij het OP mogelijk dat op dezelfde lesdagen voortaan bij iedereen dezelfde arbeidsuren kunnen worden ingeroosterd. Hierdoor kon het inroosteren van de les- en arbeidsuren verdergaand geautomatiseerd worden waardoor dit nu nog sneller en eenvoudiger gaat. Op het invoerformulier van het formatieoverzicht kunnen naast de lesdagdelen ook de eventuele ambulante dagdelen worden aangeklikt.

lestijden onder- en bovenbouw
In de nieuwe planner kunnen nu op het eerste werkblad Lesurenberekening twee verschillende lestijden worden berekend. Op het invoerformulier (zie rubriek 4 daarvan hiernaast) van het formatieoverzicht geef je aan welke lestijd van toepassing is.

importeren teamgegevens en activiteitenlijsten
Vanaf versie 4.3.0 kunnen de teamgegevens en de drie lijsten met activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken, automatisch geïmporteerd worden uit je vorige planner.

meerdere jaren achtereen te gebruiken
De nieuwe planner kan achtereenvolgens 5 jaar worden gebruikt: vanaf 2018/2019 t/m 2022/2023. Je ontvangt jaarlijks een activeercode waarmee de in gebruik zijnde planner kan worden geactiveerd voor het volgend schooljaar.


In de nieuwe planner kunnen nu ook twee verschillende lesroosters voor de onder- en bovenbouw worden ingevoerd, zodat bij verschillende lestijden alle teamleden in één planner kunnen worden opgenomen. In rubriek E op de Lesurenberekening wordt niet alleen de netto lestijd voor de verschillende bouwen berekend, maar ook het totaal over 8 leerjaren, zodat je kunt zien of de gehanteerde schooltijden voldoen aan de minimumnorm van 7520 lesuren.


Op het formatieoverzicht zijn naast de lesdagdelen nu ook de ambulante dagdelen te zien.

De nieuwe planner kan worden gedownload van de pagina Downloads.


nieuwe CAO-PO 2018/2019
Inmiddels is de nieuwe CAO-PO 2018/2019 gepubliceerd. De maximale lestaak gaat naar 940 uur, het basis- en overlegmodel worden vervangen door één model waarbinnen het team  een bepalende rol krijgt bij de verdeling van het werk volgens een werkverdelingsplan, en de 40-urige werkweek is geen factor meer bij de werkverdeling. Het eerste werkverdelingsplan gaat in op 1 augustus 2019 en moet dus dit schooljaar al vóór de zomervakantie klaar zijn!

Zie voor meer informatie de CAO-PO 2018/2019, bijlage XX1 op blz. 332  Klik hier voor deze CAO- bijlage.

meer over de CAO-PO 2018/2019  >>

 

gelijke verdeling van de arbeidsuren over de werkdagen
Met de afschaffing van het knellende keurslijf van de 40-urige werkweek, maakt de nieuwe CAO-PO ook een eenvoudiger verdeling van de arbeidsuren over de week en het jaar mogelijk. Lees hier meer over de inroostering van de arbeidsuren en de restfactor >>

nieuwe berekeningswijze in CAO-PO leidt tot onlogische resultaten voor het voor- en nawerk
In de nieuwe CAO-PO staat dat 'het team de verhouding bepaalt tussen de uren voor de lestaak en de overige taken' (Bijlage XXI, 2.2 punt 7) en wordt de opslagfactor niet meer genoemd. Helaas leidt een vaste verhouding tussen de lestaak en de overige taken tot op z'n zachtst gezegd onlogische consequenties voor zowel de uren voor de overige taken, als voor de (resterende) uren voor het voor- en nawerk. Lees hier waarom we daarom deze vreemde regel in de planner 2019/2020 niet zullen toepassen en de opslagfactor in ere houden.

een stappenplan voor de invoering van het nieuwe werkverdelingsplan
Eerst was er de normjaartaak, toen het basis- en het overlegmodel, en nu is er het werkverdelingsplan. Vroeger had je houvast, maar nu lijkt onderhand álles wel op losse schroeven te staan.

Het team gaat wat de werkverdeling betreft de dienst uitmaken heet het, maar als puntje bij paaltje komt, heeft de schoolleiding toch het laatste woord. Van de opslagfactor wordt niet meer gesproken, maar het voor- en nawerk blijft. Het team beslist over de verhouding tussen de lestaak en de overige taken, maar hoe bepaal je die verhouding, en wat voor gevolgen heeft zo'n vaste verhouding dan voor de uren voor het voor- en nawerk?

Misschien helpt dit stappenplan je bij het het in goede banen leiden van deze aanpassing van het werkverdelingsbeleid, zodat straks op tijd begonnen kan worden met de formatie voor 2019/2020 volgens het nieuwe werkverdelingsplan.


 "Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud..." meer >>


"Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner... Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is..." meer >>

 

Waar komt Taakberekening-PO vandaan?
Taakberekening-PO komt voort uit een eerder ontwikkeld programma voor een aantal basisscholen in de regio IJmond... meer >>

Systeemeisen
Taakberekening-PO is een Windows Excel-toepassing voor een pc of laptop. Op je laptop of pc moet dus Excel voor Windows zijn geïnstalleerd (of je gebruikt Office 365). Wanneer het Excel-bestand in de cloud wordt geplaatst, kun je de planner met een pc of laptop net als een webbased applicatie op elke locatie raadplegen en bewerken. 

Een Excel-toepassing waar iedereen mee overweg kan
Wanneer je deze planner uitprobeert, zul je merken hoe eenvoudig en overzichtelijk de opzet van deze professionele planner is, en hoe flexibel deze aan specifieke berekenings- en inroosterafspraken op de eigen school is aan te passen. Door de fraai vormgegeven werkbladen, handige invoerschermen en knoppenbediening op de werkbladen zelf, is Taakberekening-PO een Exceltoepassing waar iedereen mee overweg kan!

Gebruiksvriendelijk en voordelig
Het invoeren van de gegevens kost weinig tijd. Gedetailleerde kennis van de CAO-PO is niet nodig; het programma en de geboden hulp op de werkbladen zelf, wijzen de weg. 

Vanaf € 29,90 ex BTW per school per jaar is Taakberekening-PO verreweg de voordeligste planner voor het basisonderwijs.


Klik op de afbeelding voor grotere weergave


De pluspunten van Taakberekening-PO:

 • De enige planner met een uitgebreid formatieoverzicht (tik/klik hierboven op de afbeelding); 
 • De enige planner die de ongelijkheid tussen de arbeidsureninroostering van voltijders en deeltijders opheft met behulp van de (norm)restfactor;
 • Gedetailleerde overzichten per teamlid (tik/klik hiernaast op de afbeelding);
 • Automatische berekening ingeroosterde les- en arbeidsuren na invulling van slechts enkele gegevens per teamlid;
 • Ook voor berekeningen bij complexere aanstellingen, zoals bij de BAPO-overgangsregeling, hele of gedeeltelijke ambulantie, onregelmatige inzet enz.;
 • Onafhankelijk van externe servers;
 • Achteraf aangebrachte wijzigingen in het lesrooster of overzicht van vakanties en vakantiedagen, worden op de teamlidbladen automatisch doorgerekend en verwerkt, en leiden er niet toe, zoals op alle webbased planners wél het geval is, dat daarna alles per leerkracht handmatig bijgewerkt moet worden;
 • Flexibel aan te passen aan de eigen afspraken en situatie;
 • Compact en (heel) weinig invulwerk;
 • Uitgebreide handleiding met relevante CAO-PO achtergrondinformatie;
 • Transparant: uitgebreide informatie op deze website (op de pagina's Planner en Achtergrond) en in de handleiding (downloads);
 • Verreweg de voordeligste planner: €29,90 *) bij een bestuursbestelling en €39,90 per individuele school.
Klik op de afbeelding voor grotere weergave


 *) prijzen per schooljaar; ex BTW

Uitproberen en activeren


Je kunt de complete planner downloaden om uit te proberen voor het schooljaar 2018/2019. Zonder activering kunnen dan alleen op de eerste drie regels van het Formatieoverzicht nieuwe gegevens worden ingevoerd. Met een activeringssleutel (vanaf € 29,90) kun je de planner activeren zodat alle 50 regels OP en 15 regels OOP beschikbaar komen; de al ingevoerde gegevens blijven daarbij behouden. Ieder jaar verschijnt in november een nieuwe up-to-date-planner. Meer informatie hierover bij Activeren.

Ondersteuning
De aanwijzingen en achtergrondinformatie op de werkbladen zelf, in de handleiding en op deze site (Achtergrond), zullen in de meeste gevallen alle benodigde informatie verstrekken. Rijzen er toch nog vragen, dan kun je deze per e-mail doorgeven; ze zullen doorgaans op dezelfde werkdag beantwoord worden. Bij dringende vragen is ook telefonische hulp beschikbaar.


 Download de planner Taakberekening-PO en maak gedetailleerde overzichten van de ingeroosterde les- en arbeidsuren en de geplande activiteiten van elk teamlid.