planning & werkverdeling in het POBereken ieders jaartaak en ingeroosterde les- en arbeidsuren na invulling van slechts 4 gegevens per teamlid! Verdeel de overige taken eerlijk over het team en bereken elk verlof. Taakberekening-PO kenmerkt zich door snelheid, invulgemak, overzicht en flexibiliteit.

De werkbladen bieden een helder overzicht en maken de werkverdeling transparant. Aan het eind van de werkverdeling is er een kant-en-klaar werkverdelingsplan voor de P-MR en voor ieder teamlid OP en OOP een helder overzicht van de jaartaak, de ingeroosterde uren en de geplande activiteiten.

De planner kun je instellen op de eigen schoolafspraken over de opslagfactor, maximale lestijd, verdeling arbeidsuren etc. Wijzigingen achteraf in deze instellingen of in het les- en vakantierooster, worden automatisch doorgerekend op alle al ingevulde jaartaakberekeningen.

De planner kun je gratis downloaden en uitproberen. Als je de planner activeert kun je het hele team inroosteren. Een activeercode bestel je voor €29,90 per school per jaar bij een bestuursbestelling en €39,90 bij een schoolbestelling. De al ingevoerde gegevens blijven na activering behouden.


Nieuw in vs. 5.10.x !


In de nieuwste versie 5.10.x zijn op het invoerformulier OP en OOP met lesondersteunende taken na het opslaan van de gegevens, onmiddellijk de inroosterresultaten voor de les- en arbeidsuren en de jaartaakopbouw te zien. Dit is vooral handig wanneer je snel de gevolgen voor de inroostering wilt kunnen beoordelen van de keuze van de vaste werkdagdelen, een wijziging van de werktijdfactor of de inzet van een verlof duurzame inzetbaarheid.

 

Programma is geweldig. Ik werkte altijd met C., maar dit is veel mooier en beter om aan teams uit te leggen. Echt geweldig. Complimenten!

Johan Wilterdink

OBS Woold - Winterswijk  Al 5 jaar de handigste planner voor de werkverdeling in het basisonderwijsVan individuele jaartaken tot kant-en-klaar WVP

Deze planner neemt je bij de inroostering van de les- en arbeidsuren van het team al het rekenwerk uit handen en ondersteunt je vanaf het begin van het werkverdelingstraject met een gestructureerde workflow en overzichtelijke scenario's van mogelijke groepsverdelingen en personele inzet. Handige overzichten helpen je om de overige schooltaken op een transparante manier over het team te verdelen.


Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van een vijftal werkbladen een kant-en-klaar werkverdelingsplan ter goedkeuring door de P-MR en is er voor elk teamlid een duidelijk overzicht van de ingeroosterde les- en arbeidsuren + alle afspraken over de invulling van de professionalisering, de duurzame inzetbaarheid en de overige (school)taken.


LEES MEER...

Een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsmodel

Een workflow voor het werkverdelingstraject

Een kant-en-klaar werkverdelingsplanWaarom Taakberekening-PO?

De werkdruk is in het onderwijs een knelpunt. Een planner lost dat natuurlijk niet op, maar maakt deze wat het tijdsaspect ervan betreft, wel inzichtelijk en bespreekbaar en kan daardoor indirect toch een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing ervan. Een goed overzicht van alle betrokkenen op de ingeroosterde en ingeplande lessen en activiteiten is hierbij een voorwaarde. Met Taakberekening-PO krijgt iedere betrokkene een helder en begrijpelijk overzicht van alle geplande uren en activiteiten en is er geen onduidelijkheid meer over de vraag of alle ingeroosterde taken wel passen binnen de jaartaak, zodat het beleid ter verlaging van de werkdruk gericht kan worden op het inhoudelijke aspect daarvan.


LEES MEER...

Over Taakberekening-PO - wie zijn wij?


"Dit jaar kennis gemaakt met het programma en het bevalt heel goed:
Lekker overzichtelijk
Makkelijk in te vullen en te bewerken
Goed overzicht van uren etc."

M. Koning

Meester Spigtschool - HoogkarspelEen leerkracht inroosteren binnen één minuut?

Tik of klik hier voor grotere afbeeldingTeamlidblad, 1e pagina

De les- en arbeidsuren van een leerkracht inroosteren en de complete ingeroosterde jaartaak berekenen én afdrukken binnen één minuut? Kan dat? Nee, dat kan met geen enkele planner, behalve met Taakberekening-PO!


Als je op het eerste werkblad het wekelijks lesrooster van de leerlingen, het vakantierooster en de studiedagen hebt ingevuld en de betreffende gegevens bij de hand hebt, kun je met deze planner een leerkracht compleet met een afgedrukt overzicht binnen één minuut inroosteren. Om een teamlid in te roosteren hoef je namelijk maar een paar gegevens in te voeren: naam en wtf, de categorie van de duurzame inzetbaarheid en een eventuele verlofopname en als laatste de vaste les- en/of ambulante dagdelen. Opslaan en het teamlidblad is ingevuld en kan worden afgedrukt. Zie het voorbeeld van het ingevulde teamlidblad.


En volgend jaar ben je nóg sneller klaar, want dan neem je alle teamgegevens met enkele muisklikken over van je oude naar je nieuwe planner en hoef je alleen nog maar de mutaties in te voeren!


Compleet en flexibel


✅ actueel

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen. Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.


 ook bij ingewikkelder inroostering

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid) laat deze planner je niet in de steek. Voor Taakberekening-PO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!


 achteraf aangebrachte roosterveranderingen geen probleem

roosterveranderingen achteraf geen probleem

En wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je niet weer helemaal opnieuw beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het rooster wordt automatisch aangepast en doorgerekend op het jaartaakoverzicht van elk teamlid.


 afwijkende maximale lestaak mogelijk

Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.


 opslagfactor kan individueel worden aangepast

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid OP automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.


 alle verlofberekeningen mogelijk

Naast het in de jaartaak geïntegreerde verlof duurzame inzetbaarheid, kan ook een ouderschapsverlof, studieverlof en elk overig verlof berekend worden.


 transparante en eerlijke verdeling van de overige taken

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur) die je met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt. Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.


 overzichten op papier en als PDF

De planner kan in zijn geheel of per werkblad op papier of als PDF worden afgedrukt.


 geen overbodig invulwerk: gegevens importeren uit vorige planner

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten over uit je vorige planner. 

Hiermee is de lijst van mogelijkheden nog lang niet uitgeput. Lees daarom hier een compleet overzicht van alle opties.

"Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner... Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform de CAO-PO is..." 


Taakberekening-PO verschijnt nu voor het vijfde jaar

De werkverdelingsplanner Taakberekening-PO verschijnt nu voor het vijfde jaar en heeft door de veelzijdige gebruiksvriendelijkheid ieder jaar een toenemend aantal gebruikers. Met de planner Taakberekening-PO rooster je dan ook de les- en arbeidsuren van elk teamlid OP en OOP superhandig in en maak je duidelijke overzichten van de werkverdeling en ieders individuele jaartaak. Deze transparantie zorgt voor een zo eerlijk mogelijke taakverdeling en maakt de in het PO ervaren werkdruk zichtbaar en bespreekbaar. Daarnaast zijn de heldere tussentijdse overzichten van de planner onmisbaar tijdens het werkverdelingstraject en maak je aan het eind daarvan met de afdrukken van slechts een vijftal werkbladen een compleet werkverdelingsplan!Ontwikkeld vanuit het perspectief van de schoolleider

Vanuit een decennialange ervaring als schoolleider kan ik bij het ontwikkelen van deze planner aan beide kanten van de tafel zitten. Naast alle informatie over de planner zelf geef ik op deze website ook veel praktische achtergrondinformatie over de inroostering van de les- en arbeidsuren en vind je er een schema voor een praktische stapsgewijze opstelling van het werkverdelingsplan. Zowel de beginnende als de ervaren schoolleider zal op deze website veel informatie kunnen vinden over de laatste CAO-ontwikkelingen m.b.t. de werkverdeling, de inroostering en het taakbeleid.


 LEES MEER... 

Gratis downloaden en aan de slag!

Klik om te downloadenPDF

Vanaf de pagina DOWNLOADS kun je de planner gratis downloaden. Vrijwel alles in de nog niet geactiveerde planner functioneert volledig, zodat je de functionaliteit ervan zelf kunt ervaren. Download ook de beknopte handleiding Quick Start en lees voor je begint met invullen eerst deze beknopte toelichting op het inroosteren van de les- en arbeidsuren.Activeren

Als de planner je bevalt, bestel je voor slechts enkele tientjes per jaar een activeringssleutel. Na activering kunnen 100 teamleden OP (inclusief het OOP mét lesondersteunende taken) en 20 teamleden OOP (zónder lesondersteunende taken) worden ingeroosterd. Na activering blijven de gegevens op alle al ingevulde werkbladen behouden.

"Duidelijk inzicht in de ingeroosterde uren;
Heel duidelijke beschrijvingen bij de onderdelen:
Snelle service bij vragen"

Yvonne Maas - OBS De Springplank - Etten-Leur 


Support en contact

De werkverdelingsplanner Taakberekening-PO geeft je de zekerheid dat alles conform de nieuwste CAO-PO wordt berekend en ingeroosterd. De uitgebreide toelichtingen op de planner zelf, op deze website en in de handleiding, beantwoorden vrijwel elke vraag. En rijzen er toch nog inhoudelijke of technische problemen, dan staan we voor je klaar!

"Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud..." 
systeemeisen

Taakberekening-PO is een geavanceerde en heel gebruiksvriendelijke Windows Excel-applicatie met fraai en overzichtelijk vormgegeven werkbladen voor een Windows-pc of laptop. Op je laptop of pc moet dus Excel voor Windows zijn geïnstalleerd of Office 365 *).


 *) lees hier de aanwijzingen voor Microsoft 365-gebruikers. 
 
 
E-mailen
Bellen