shopify site analytics
 
 

De planner alleen gebruiken voor de berekening van de ingeroosterde lesuren


Alhoewel veel van de functionaliteit van de planner dan niet benut wordt, is het ook mogelijk de planner alleen te gebruiken voor de inroostering van de lesuren. Wanneer onderaan op het eerste werkblad Lesurenberekening de verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen wordt leeggelaten, zal op de teamlidbladen OP de kolom met arbeidsuren leeg blijven.


Door de verdeling van de arbeidsuren over de week onderaan de Lesurenberekening leeg te laten, zullen de ingeroosterde arbeidsuren niet worden berekend.