shopify site analytics
  
 


Het werkverdelingsplan bestaat uit de volgende afgedrukte werkbladen:


1. Lesurenberekening

Op het werkblad Lesurenberekening staan de lestijden, de vakanties, de studiedagen en alle overige roosterafwijkingen.


2. Formatieoverzicht

Op het werkblad Formatieoverzicht staan alle teamleden OP en OOP met hun aanstellingen, inzet duurzame inzetbaarheid, vaste werkdagen en het resultaat van de ingeroosterde les- en arbeidsuren.


3. Groepsverdeling

Op het werkblad Groepsverdeling staat de personele bezetting van de groepen en de overige functies.


4. Activiteitenoverzicht

Met het werkblad Act.overzicht worden afdrukken gemaakt van alle activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken met de ingeplande teamleden per activiteit + uren.


5. Voorblad en handtekeningenblad

Met de afdrukken van het voor- en handtekeningenblad (werkblad na teamlidblad 120) maak je het document compleet.


Deze vier overzichten tezamen vormen het document Werkverdelingsplan en geeft de PMR een volledig overzicht van de voorgestelde inzet voor het komend schooljaar.Inzet werkdrukmiddelen

De werkdrukmiddelen zullen in de meeste gevallen zijn ingezet voor extra personeel. Dit extra personeel is onder het OP of OOP al opgenomen in het werkverdelingsplan. In het opmerkingenvak op het werkblad Groepsverdeling kan eventueel worden aangegeven om welke teamleden/functies het gaat. Een overzichtje van de besteding van dit extra budget kan ter complementering bij het werkverdelingsplan worden gevoegd.


Titelblad Werkverdelingsplan

Het nieuw toegevoegde werkblad Voorblad maakt het document Werkverdelingsplan compleet met een titelblad en een handtekeningenblad. Op het werkblad Groepsverdeling staat een navigeerknop naar dit werkblad.  
 
 
E-mailen
Bellen