shopify site analytics
   
 

Over Taakberekening-PO

Ontstaan in de praktijk, gebaseerd op ervaring
Omdat we destijds geen planner konden vinden die aan onze verwachtingen voldeed, maakten we er zelf een. Na jaren gebruik door mij en mijn collega-directeuren, moest deze na de invoering van de 40-urige werkweek geheel op de schop. Die gelegenheid heb ik aangegrepen om de planner verder te professionaliseren en via deze website ook voor andere belangstellenden beschikbaar te maken.

Al direct bij de introductie van de kennismakingsversie voor het schooljaar 2016/2017 was er veel belangstelling voor zowel de planner als deze website en inmiddels wordt de planner al door vele scholen individueel en bestuursbreed gebruikt.

Voor een eerlijke en transparante implementering van de CAO-PO
Met deze planner wil ik er aan bijdragen dat de CAO-PO op het punt van de taakberekening en taakverdeling eerlijk  en transparant wordt toegepast en houvast bieden aan directeuren, teamleden en bestuursmedewerkers ten aanzien van de implementering van de CAO-PO op het gebied van de inroostering en het taakbeleid.

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en transparant
Dit zijn de begrippen die bij de opzet en verdere ontwikkeling van deze planner voorop staan. In deze planner komen uitkomsten dan ook nooit zo maar uit de lucht vallen; op de transparante overzichten is precies te zien hoe de berekeningen zijn opgebouwd, terwijl op deze site en in de handleiding alles uitgebreid wordt toegelicht.

Feedback
Een planner als deze is nooit af, want regels en inzichten veranderen en soms kan iets beter of handiger. Voor de verdere ontwikkeling is terugkoppeling met de gebruikers daarom belangrijk. Aarzel dus niet contact op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering.


Peter van Lingen (oud-schoolleider)