shopify site analytics
 
 


voor een eerlijke en transparante implementering van de CAO-PO

Met deze planner willen we er aan bijdragen dat de CAO-PO op het punt van de inroostering en werkverdeling eerlijk en transparant wordt toegepast en houvast bieden aan schoolleiders, teamleden en bestuursmedewerkers ten aanzien van de implementering van de CAO-PO op het gebied van de inroostering en het taakbeleid. Omdat tijd niet onbeperkt voorhanden is, is het streven de tijdsinvestering die nodig is voor het invullen en bijhouden van deze planner zo beperkt mogelijk te houden. Het aantal gegevens dat per school en teamlid moet worden ingevoerd, wordt daarom tot een minimum beperkt. Waar andere planners een tijdsinvestering van soms meerdere dagen vergen, zul je merken dat wanneer je de opzet van deze planner in je vingers hebt, je binnen hooguit één á twee uur de ingeroosterde les- en arbeidsuren van het gehele team berekend en afgedrukt hebt.


gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en transparant

Dit zijn de begrippen die bij de opzet en verdere ontwikkeling van deze planner voorop staan. In deze planner komen uitkomsten dan ook nooit zo maar uit de lucht vallen; op de transparante overzichten is precies te zien hoe de berekeningen zijn opgebouwd, terwijl op deze site en in de handleiding alles uitgebreid wordt toegelicht.


feedback

Een planner als deze is nooit af, want regels en inzichten veranderen en soms kan iets beter of handiger. Voor de verdere ontwikkeling is terugkoppeling met de gebruikers daarom belangrijk. Aarzel dus niet contact op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering.


Peter van Lingen

oud-schoolleider, ontwikkelaar