shopify site analytics
 
 


met Taakberekening-PO bereken je...


 • de netto onderwijstijd  van de leerlingen per berekeningsjaar met extrapolatie over 8 jaar
 • de ingeroosterde les- en ambulante uren OP
 • de ingeroosterde arbeidsuren van het OP en OOP
 • de opbouw van de ingeroosterde jaartaak OP en OOP m.b.t. de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken
 • de verlof- en spaarinzet van de duurzame inzetbaarheid
 • een ouderschaps- of overig verlof


maak je heldere overzichten van...


 


en beschik je over speciale functionaliteiten als ...


 • instelling van CAO-PO afwijkende maximale lestaak volgens eigen afspraak met team;
 • instelling percentage opslagfactor voor het voor- en nawerk per team en desgewenst per teamlid afzonderlijk;
 • volledige automatisering van de berekening per teamlid van de ingeroosterde les- en arbeidsuren op basis van de Lesurenberekening en de standaardverdeling van de arbeidsuren per werkdag;
 • speciaal geschikt ter ondersteuning en stroomlijning van het jaarlijkse werkverdelingsproces;
 • Met één muisklik worden alle werkbladen opgeslagen als PDF-bestanden (nieuw in 2020/2021)


systeemeisen...


 • Platform: Windows pc of laptop waarop Excel (MS Office) is geïnstalleerd of Office 365 *)

*) Deze planner werkt niet op een Mac.