shopify site analytics
 
 

 


Tik of klik hier voor grotere afbeelding


Door op het formatieoverzicht links op het betreffende regelnummer te klikken, verschijnt het  onderstaand invoerscherm, waarop je per teamlid slechts enkele basisgegevens hoeft in te voeren.


Op dit invoerscherm OP is de categorie 57 jaar of ouder aangeklikt. De opties in vak 3 passen zich vanzelf aan aan de gekozen categorie; in dit voorbeeld werden de op te nemen verlofuren ingevuld. vervolgens worden de betreffende schooltijden 1 of 2 aangeklikt en de les- en/of ambulante dagdelen, waarna de gegevens worden opgeslagen en zichtbaar worden op het formatieoverzicht. Na het opslaan zijn de meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren dan de maximale lestaak en jaarlijkse arbeidsduur, onmiddellijk zichtbaar op het formatieoverzicht.


De verdeling van de verlofuren over het basis- en het bijzonder budget gebeurt automatisch. Na het kiezen van de schooltijden die van toepassing zijn en de vaste les- en ambulante dagdelen tenslotte, kunnen de gegevens worden opgeslagen en zijn de bij deze eerste inroostering meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren dan de maximale lestaak en jaarlijkse arbeidsduur, onmiddellijk zichtbaar in de kolommen naast de vaste lesdagdelen.


teamgegevens importeren

Naast het werkblad Formatieoverzicht bevindt zich de importeerknop. Door hierop te klikken kun je de teamgegevens uit je oude planner importeren.


Door op de groene nummerbalk rechts te klikken, navigeer je snel naar het betreffende teamlidblad. In de laatste drie kolommen is aan de kleur te zien voor hoeveel procent de beschikbare uren voor de duurzame inzetbaarheid, de professionalisering en de overige taken al met activiteiten zijn gevuld. In het zoekvak linksboven vind je snel een teamlid om naar het invoerformulier of het teamlidblad te gaan. De groene dagdelen zijn de lesdagdelen en de bruine de ambulante dagdelen. In de drie kolommen links van de groene nummerrij wordt het resultaat van de ingeroosterde les- en arbeidsuren en het percantage van de ingeroosterde arbeidsduur volgens de aanstelling, vanuit de berekeningen op de teamlidbladen direct teruggekoppeld.


het nieuwe werkblad Groepsverdeling


Met het nieuwe werkblad Groepsverdeling maak je heel gemakkelijk een opzet voor de groepsbezetting. Met één muisklik neem je de namen en dagdelen over uit het Formatieoverzicht. Door in de eerste 3 kolommen bij elk teamlid de groepsnummers en letters in te vullen, komen alle teamleden na sortering in de juiste volgorde van groepen en categorieën. Door tijdens het invullen tussendoor steeds te sorteren (met de sorteerknop naast het werkblad), behoud je een goed overzicht op de gemaakte indeling. Een afdruk van de indeling bewijst goede diensten tijdens het werkverdelingsoverleg. Namen kunnen toegevoegd en gewist worden en dagdelen kunnen gewijzigd worden. Lees de toelichting naast het werkblad in de planner.Stap 3Teamlidbladen aanvullen