shopify site analytics
 
   • Op dit eerste werkblad (Lesurenberekening) vul je het weekrooster, de vakanties en overige roostervrije dagen en dagdelen in, waarna de nettolestijd (voor de leerlingen) wordt berekend in rubriek E. Er kunnen twee verschillende lestijden worden ingevuld.
  • Algemene instellingen als de maximale lestaak en het afgesproken opslagpercentage (voor- en nawerk, doorgaans 35 tot 45% van de lestaak) kunnen op dit blad  gewijzigd worden (rubriek F). Het opslagpercentage kan op elk teamlidblad ook individueel worden aangepast. 
  • Dit week- en jaarrooster van de school vormt de basis voor de berekeningen van de ingeroosterde les- en arbeidsuren van de teamleden OP (zie schema arbeidsuren onderaan).
  • De ingeroosterde les- en arbeidsuren worden berekend over de periode van 1 oktober t/m 30 september. Lees hier meer daarover.
  • Naderhand aangebrachte wijzigingen in deze Lesurenberekening worden op al ingevulde teamlidbladen synchroon verwerkt.
  • Alle gegevens die in rubriek A t/m D zijn ingevuld, worden op de teamlidbladen automatisch verwerkt.

 

Studiedagen komen in C; de 'v' van vakantie wordt bij deze dagen op 's' gezet, zodat op de teamlidbladen de lesuren wél, maar de arbeidsuren níet worden afgetrokken een studiedag is immers een werkdag; de uren vallen onder de Overige taken). In verband met de berekening van de ingeroosterde arbeidsduur op de teamlidbladen, worden in rubriek D naast de lesuren ook het bijbehorend aantal arbeidsuren vermeld. In rubriek E wordt naast de ingeroosterde lestijd per bouw voor dit schooljaar, ook de totale lestijd over 8 jaar berekend, zodat snel te zien is of het aantal ingeroosterde lesuren over dit schooljaar ook over 8 jaar gerekend voldoet aan de minimale eis van 7520 uur.Onderaan de Lesurenberekening op het eerste werkblad vul je de gekozen standaardverdeling in van de arbeidsuren over de lesdagen. Bij het OP worden de ingeroosterde arbeidsuren dan volgens dit schema berekend. Lees hier meer over de verdeling van de arbeidsuren over de werkdagen.

Stap 2Formatieoverzicht invullen