shopify site analytics
 
 

 

Formatieoverzicht

Op het werkblad formatieoverzicht rooster je met behulp van een handig invoerformulier elk teamlid in op basis van de vaste werkdagen. De eerste inroostering is nu klaar!


Tik of klik hier voor grotere afbeelding


Tik of klik hier voor grotere afbeelding


activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken

Op de tweede pagina van het teamlidblad worden de ingeplande activiteiten van bovengenoemde jaartaakonderdelen vermeld. Er kunnen uitdraaien per teamlid en per activiteit (met deelnemende teamleden) worden gemaakt. (Per update 4.5. ook generale overzichten met alle activiteiten en deelnemende teamleden.)


Een afdruk van het generale overzicht Overige taken met alle activiteiten en ingeplande teamleden. In het voorbeeld hierboven is het overzicht als intekenlijst afgedrukt, waarbij het standaard aantal uren per activiteit en het aantal gewenste deelnemers vermeld staat.


groepsverdeling

Op het nieuwe werkblad Groepsverdeling maak je heel eenvoudig een overzicht van de personele bezetting van de groepen. Je kunt meerdere scenario's maken. Afdrukken hiervan vergemakkelijken de besluitvorming hierover bij het werkverdelingsproces.


 ouderschapsverlof  &  overig verlof

De berekening van een verlof duurzame inzetbaarheid is geïntegreerd in de jaartaakberekening op het teamlidblad. Een ouderschapsverlof en overig betaald of onbetaald verlof wordt door de afwijkende systematiek en het feit dat het bij dit verlof vaak slechts een deel van het jaar betreft, uitsluitend op het werkblad Overig verlof berekend.

LEES MEER