planning & werkverdeling in het PO


Het inroosteren doe je in drie stappen:


Lesurenberekening

Op dit werkblad bereken je de gerealiseerde lestijd voor de leerlingen. De inroostering van de les- en arbeidsuren van elk teamlid wordt op basis van dit werkblad berekend.Tik of klik hier voor grotere afbeelding


Formatieoverzicht

Op het werkblad formatieoverzicht rooster je met behulp van een handig invoerformulier elk teamlid binnen één minuut in op basis van de vaste werkdagen. De eerste inroostering is nu klaar!Tik of klik hier voor grotere afbeeldingTik of klik hier voor grotere afbeelding

Teamlidbladen

Hierna behoeven op de teamlidbladen eventueel alleen nog in rubriek E en F de overblijvende in of uit te roosteren les- en arbeidsuren te worden ingevuld (tweede inroostering).Tik of klik hier voor grotere afbeelding


Wat heeft Taakberekening-PO nog meer te bieden?

  •  aan het eind van het werkverdelingstraject een kant-en-klaar en overzichtelijk werkverdelingsplan
  • overzichten per teamlid van ingeroosterde jaartaak en geplande activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken
  • snel en eenvoudig meerdere scenario's maken van de groepsverdeling en de personele bezetting van de groepen en functies
  • overzichten van alle activiteiten met de ingeplande teamleden per activiteit en geplande tijdsduur
  • formatieoverzicht OP en OOP met aanstellingen, inzet duurzame inzetbaarheid, vaste les- en ambulante dagdelen
  • berekening verloven duurzame inzetbaarheid, ouderschap en overige verloven
  • workflow van het werkverdelingsproces met de stapsgewijze inzet van de planner daarbij vanaf het begin
  • deskundige ondersteuning


Klik hier voor een volledig overzicht van alle functionaliteiten van deze plannerActiviteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken

Op de tweede pagina van het teamlidblad worden de ingeplande activiteiten van bovengenoemde jaartaakonderdelen vermeld. Er kunnen uitdraaien per teamlid en per activiteit (met deelnemende teamleden) worden gemaakt. Op het werkblad Act.overzicht kan ook een totaaloverzicht worden gemaakt van alle activiteiten per lijst met ingeplande deelnemers (zie onder).


Tik of klik hier voor grotere afbeeldingHierboven een afdruk van het generale overzicht Overige taken met alle activiteiten en ingeplande teamleden. De in het rood vermelde uren is de afgesproken standaardtijd voor de activiteit en het daarnaast vermelde aantal personen is het gepland aantal deelnemers aan de activiteit. Van de standaardtijd kan per deelnemer worden afgeweken.Groepsverdeling

Op het nieuwe werkblad Groepsverdeling maak je heel eenvoudig een overzicht van de personele bezetting van de groepen. Je kunt meerdere scenario's maken. Afdrukken hiervan vergemakkelijken de besluitvorming hierover bij het werkverdelingsproces.

Op het werkblad GROEPSVERDELING maak je scenario's van groepsindelingen en personeelsbezetting. De gekozen indeling neem je op in het werkverdelingsplan.
Ouderschapsverlof  &  overig verlof

De berekening van een verlof duurzame inzetbaarheid is geïntegreerd in de jaartaakberekening op het teamlidblad. Een ouderschapsverlof en overig betaald of onbetaald verlof wordt door de afwijkende systematiek en het feit dat het bij dit verlof vaak slechts een deel van het jaar betreft, uitsluitend op het werkblad OVERIG VERLOF berekend.


LEES MEER... 

Hoe bereken je een verlof?
Hoe bereken je een studieverlof bij een lerarenbeurs?
Voorbeeld werkblad verlofberekening
Lees vóór je met invullen begint eerst deze beknopte toelichting op de inroostering van de les- en arbeidsuren en de CAO-PO
 
 
 
E-mailen
Bellen