planning & werkverdeling in het PO


Op het werkblad Activiteitenoverzicht maak je generale overzichten van alle activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering of overige taken met de ingeplande teamleden per activiteit. Op het overzicht is per activiteit de standaardduur afgebeeld, de ingeroosterde duur per teamlid en het gewenst aantal deelnemers. Het overzicht kan ook als intekenlijst worden afgedrukt. Je kunt daarbij zelf het aantal lege intekenregels onder elke activiteit instellen.

 
 
 
E-mailen
Bellen