planning & werkverdeling in het PO


Op het eerste werkblad Lesurenberekening vul je in de linkerkolom de lestijden, vakanties, feestdagen, studiedagen en overige roostervrije dagdelen of uren in. In de rechterkolom wordt dan in rubriek E de gerealiseerde lestijd per bouw berekend, en een extrapolatie gemaakt over 8 leerjaren, zodat je kunt zien of het gehanteerde les- en vakantierooster voldoet aan de minimumeis van 7520 uur in 8 leerjaren. In rubriek F vul je op dit eerste werkblad ook de basisinstellingen in voor de berekeningen, zoals de afgesproken maximale lestaak en de opslagfactor.

 
 
 
E-mailen
Bellen