inroostering & werkverdeling


Op het eerste werkblad Lesurenberekening vul je in de linkerkolom de lestijden, vakanties, feestdagen, studiedagen en overige roostervrije dagdelen of uren in. In de rechterkolom wordt dan in rubriek E de gerealiseerde lestijd per bouw berekend, en een extrapolatie gemaakt over 8 leerjaren, zodat je kunt zien of het gehanteerde les- en vakantierooster voldoet aan de minimumeis van 7520 uur in 8 leerjaren. In rubriek F vul je op dit eerste werkblad ook de basisinstellingen in voor de berekeningen, zoals de afgesproken maximale lestaak en de opslagfactor.

 
 
 
E-mailen
Bellen