shopify site analytics
 
 

 

Rubriek E - extra uitgeroosterde uren

Wanneer op basis van de aangeklikte vaste les- en/of werkdagdelen de ingeroosterde les- en arbeidsduur is berekend, zullen deze vrijwel nooit even veel als de maximale lestaak en de arbeidsduur volgens de aanstelling zijn. Bij de tweede inroostering moeten dus vrijwel altijd nog extra uren worden in- of uitgeroosterd.


Tik of klik hier voor grotere afbeelding

Extra uit te roosteren les- en/of arbeidsuren worden ingevuld in rubriek E. Alle kolommen worden daar handmatig ingevuld: weekdag; omschrijving; lesuren; datum en arbeidsduur. Omdat het aantal regels omwille van de overzichtelijkheid beperkt is, moeten de uit te roosteren uren soms geclusterd worden vermeld. Dus wanneer bij een leerkracht 5 dinsdagen worden uitgeroosterd, vermeld je: di - 5 dinsdagen - totaal aantal lesuren - (datumkolom blijft leeg) - totaal aantal arbeidsuren.


Correctie ingeroosterde uren

Wanneer een teamlid periodiek minder werkt dan het aantal aangeklikte dagdelen, kan dit gecorrigeerd worden door het wekelijks af te trekken aantal les- en arbeidsuren in de correctievakjes onder de dagdelen in te vullen. Dus wanneer bijv. de woensdag met een duopartner om en om wordt lesgegeven, wordt de les- en arbeidsduur gecorrigeerd met de helft van de les- en arbeidsuren van de woensdag. Wanneer echter op onregelmatige tijden korter gewerkt wordt dan de ingeroosterde wekelijkse les- en arbeidsduur, dan kan dat (geclusterd) in E worden ingevuld.


Wanneer rooster ik uren extra uit?

Het is niet altijd nodig om de bij de eerste inroostering meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren extra in of uit te roosteren. Lees daar hier meer over.