shopify site analytics
 
 een eerder berekend tekort of overschot aan ingeroosterde les- en arbeidsuren blijft ongewijzigd


Als we ons de jaarlijkse arbeidsduur voorstellen als een reep chocolade, kun je een verlofopname beschouwen als een stukje dat er vanaf wordt gebroken. In dat stukje zitten de lesuren (inclusief de uren voor het voor- en nawerk volgens de opslagfactor) die daarin waren ingeroosterd. Hoeveel dat er precies zijn is niet belangrijk; aan de rest van de ingeroosterde lesuren in de overblijvende reep verandert immers niets. Ook aan een eerder berekend tekort of overschot aan ingeroosterde les- en/of arbeidsuren verandert de verlofopname niets, tenzij er een verlof wordt opgenomen dat even groot is als de jaarlijkse arbeidsduur.


de uren voor de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken

In het afgebroken stukje zitten  ook de uren van de andere drie taakonderdelen: duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken. Die worden niet, zoals de lesuren, per dag en per week ingeroosterd, dus de aanvankelijk berekende uren voor deze drie taakonderdelen moeten naar evenredigheid met de omvang van de verlofopname verminderd worden. Deze vermindering wordt op de tweede pagina van het werkblad automatisch berekend en dit berekende verschil vul je dan als 'activiteit' in bij de drie onderdelen op de tweede pagina van het teamlidblad. De resterende uren voor deze drie taakonderdelen komen dan vanzelf in overeenstemming met de kortere arbeidsduur door de verlofopname.


een verlofopname wordt altijd berekend op basis van de oorspronkelijk ingeroosterde jaartaak

Een verlofopname moet dus altijd berekend worden op basis van de oorspronkelijk ingeroosterde jaartaak. Je kunt namelijk niet berekenen hoeveel arbeidsuren een verlof omvat, als je niet eerst hebt berekend hoeveel arbeidsuren die op te nemen verlofdagen bevatten!


een verlofopname verandert niets aan de bestaande taakberekening op het teamlidblad

En ook wanneer er een verlofopname voor het volgend schooljaar is gepland, vul je de taakberekening toch gewoon in op basis van de normale aanstelling zonder rekening te houden met de voorgenomen verlofopname.


Op de taakberekening van het teamlidblad zelf is van een opname ouderschapsverlof of overig verlof dus niets terug te vinden.

Wel is het handig om in het opmerkingenvak een notitie te maken betreffende het verlof, zoals de verlofperiode en de verlofdagen per week. De oorspronkelijke jaartaakberekening en een afdruk van de verlofberekening verschaffen alle partijen voldoende informatie. Een afdruk van de verlofberekening wordt bewaard in het dossier van het teamlid. Bij een nieuwe ouderschapsverlofberekening worden de gegevens van de vorige ouderschapsverloven overgenomen op de nieuwe berekening. De laatste afdruk geeft dus alle informatie over alle opgenomen ouderschapsverloven.


een verlofopname op basis van een lerarenbeurs

Een verlofopname op basis van een lerarenbeurs beslaat doorgaans het gehele schooljaar en kan daarom op een afwijkende manier worden ingeroosterd.

LEES MEER


samenvatting:

  • Alleen het verlof duurzame inzetbaarheid is geïntegreerd in de jaartaakberekening op het teamlidblad;
  • Een ouderschapsverlof of overig verlof wordt uitsluitend berekend op de werkbladen overig verlof OP en OOP;
  • De invulling van de jaartaakberekening op het teamlidblad gebeurt zonder rekening te houden met een op te nemen of opgenomen verlof - van een verlofopname is op het teamlidblad, m.u.v. in het opmerkingenvak, dus niets te zien;
  • Een verlof op basis van de lerarenbeurs wordt berekend door een verkleining van de wtf;
  • De taakberekening op het teamlidblad en een afdruk van de verlofberekening verschaffen alle partijen alle benodigde informatie.


Bekijk een voorbeeld van een verlofberekening.