inroostering & werkverdeling

 Sinds 1 januari 2015 bepaalt de werknemer in principe zelf hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Hierbij kan het verlof over meerdere periodes worden verdeeld (maximaal 6 periodes van minimaal een maand).


Door in rubriek A het lijstnummer van het teamlid op het formatieoverzicht in te vullen worden de gegevens van het teamlid gekoppeld aan het werkblad en de beschikbare uren voor het ouderschapsverlof berekend.


Na invulling van eventuele eerdere ouderschapsverloven is onmiddellijk te zien hoeveel verlofuren nog overblijven. In bovenstaand voorbeeld van het werkblad overig verlof OP neemt deze leerkracht 391 uur betaald verlof op. Er blijven nog 649 uren verlof over, waarvan 24 betaald.Op de tweede pagina van het Overig verlof wordt na invulling van pagina 1 zowel bij het ouderschapsverlof als bij het overig verlof automatisch de omvang van de duurzame inzetbaarheid, de professionalisering en de overige taken herberekend. Het berekend verschil vul je in als 'activiteit' op de tweede pagina van het betreffende teamlidblad, waardoor het resterend aantal uren voor de drie taakonderdelen in overeenstemming komt met de kleinere arbeidsduur na de verlofopname (zie hieronder).Op de tweede pagina van het teamlidblad van Bente is het berekend verschil tussen de oude en nieuwe uren voor de drie taakonderdelen ingevuld als "vermindering i.v.m. ouderschapsverlofopname", waardoor het overblijvend beschikbare aantal uren voor elk onderdeel in overeenstemming is met de kleinere jaartaak door de verlofopname.Overig verlof

Bij een berekening van het Overig verlof worden rubriek B en D leeg gelaten.Afdruk van de berekening

De berekening op het werkblad Overig verlof blijft niet bewaard, maar wordt gewist bij een nieuwe berekening. De berekening moet dus afgedrukt en bewaard worden. Sinds 1 januari 2015 moet het teamlid bij vertrek een overzicht meekrijgen van al het tot dan toe opgenomen en nog resterende ouderschapsverlof. Een afdruk van de laatste berekening verschaft daarover alle benodigde informatie. 

 


 
 
 
E-mailen
Bellen