shopify site analytics
 
 

lesdagdelen

Op het invoerformulier worden alleen de dagdelen waarop een leerkracht OP (1e kolom-groen) of de OOP'er met lesondersteunende taken (2e kolom-blauw) het gehele jaar lesgeeft, worden aangeklikt. Na de eerste inroostering op basis van de vaste lesdagen blijkt vrijwel altijd dat er meer of minder lesuren zijn ingeroosterd dan het maximum volgens de aanstelling. Lees hier hoe je daar mee om kunt gaan.


ambulante dagdelen

Ambulante dagdelen kunnen in de derde kolom apart worden aangeklikt. Op het formatieoverzicht zijn deze dagdelen roodbruin gekleurd. 

Bepalend bij het maken van onderscheid tussen les en ambulante dagdelen is of een dagdeel voor- of nawerk vereist en niet of er binnen of buiten de groep wordt gewerkt. Een dagdeel waarop een leerkracht, ib'er, rt'er of OOP'er buiten de groep lesgeeft vereist immers net als lesgeven aan een groep voor- en nawerk, en moet dus als lesdagdeel worden aangeklikt.


Alleen dagdelen waarop taken worden verricht die geen voor- of nawerk behoeven, zoals leidinggevende, administratieve of toezichthoudende werkzaamheden, worden als ambulant aangemerkt.


Wanneer ambulante dagdelen zijn aangeklikt, worden daardoor uiteraard minder ingeroosterde lesuren en bijbehorende uren voor het voor- en nawerk berekend. Deze resterende uren komen dan automatisch bij de Overige taken. Lees daarover hier meer.