shopify site analytics
  
 Voordat je begint met het werkverdelingsplan

Voordat je kunt beginnen met het jaarlijkse traject van de werkverdeling moeten eerst met het team een paar afspraken worden gemaakt.


Deze afspraken betreffen:

  • De manier waarop door het team besluiten worden genomen tijdens het werkverdelingsproces;
  • De verhouding tussen de lestaak, het voor- en nawerk en de overige (school)taken.
  • De tijd die het team naast de lestijd op school doorbrengt.


Dit zijn zaken die niet elk jaar opnieuw afgesproken hoeven te worden, maar wel besloten moeten zijn voordat je kunt beginnen.


 LEES MEER 

Een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsmodel


Een cyclus voor het jaarlijkse werkverdelingsproces

Na bovenstaande stappen genomen te hebben kun je beginnen met het jaarlijkse werkverdelingsproces. Met de planner Taakberekening-PO knip je het traject op in logische stappen, waarbij je de planner ter ondersteuning vanaf het begin kunt inzetten. Door het traject volgens het stappenplan te volgen kun je aan het eind van het werkverdelingsoverleg een kant en klaar werkverdelingsplan afdrukken dat je ter goedkeuring zo kunt voorleggen aan de P-MR!


 LEES MEER 

Hoe zet ik de planner in bij de werkverdeling?
 
 
 
E-mailen
Bellen