inroostering & werkverdeling


Op het werkblad Groepsverdeling kun je heel gemakkelijk verschillende scenario's voor de groepsindeling en personele bezetting maken. Gebruik de afdrukken (in kleur) ervan tijdens het werkverdelingsoverleg zodat iedereen een goed overzicht op de mogelijkheden heeft. Lees hoe je dit werkblad inzet tijdens het traject van de werkverdeling.


Scenario's groepsindeling en verdeling leerlingen over de groepen

Voordat over de bezetting van de groepen kan worden gesproken moet eerst worden besloten hoeveel groepen er worden gevormd en hoe de leerlingen daarover verdeeld zullen worden. De mogelijkheden hiervan worden beperkt door de hoeveelheid formatie die hiervoor beschikbaar is. Vaak zullen er meerdere mogelijkheden zijn die elk hun voor- en nadelen hebben. Maak één of meerdere scenario's van mogelijke verdelingen en neem met het team een besluit over de verdeling.


invulling werkblad

  • Begin met op de eerste regel in de namenkolom een punt, streepje of ander willekeurig teken in te vullen; hierdoor worden de tekens op deze regel zichtbaar. 
  • Vul daarna in de eerste 3 kolommen de groepsaanduiding in. De eerst twee kolommen zijn gereserveerd voor de groepsnummers, de derde voor de groepsletter en de vierde om een onderlinge rangorde aan te geven.
  • Vermeld in de opmerkingenkolom het aantal leerlingen, een verdeling wanneer het om een gecombineerde groep gaat in en maak er een eventuele opmerking.
  • Je voegt tussen elke groep een lege regel toe door in de eerste kolommen alleen de groepsaanduiding in te vullen en, indien nodig, in de vierde kolom een rangnummer. Door in de namenkolom niets in te vullen blijft de regel leeg.
  • Indien nodig kun je alles op groepsnummer sorteren door op een van de sorteerknoppen te klikken.
  • Maak afdrukken op papier of PDF en verspreid deze over het team.Scenario's van de teaminzet in groepen en overige functies

Wanneer de groepsindeling is afgesproken kunnen scenario's van de groepsinzet worden gemaakt. Je kunt daarvoor op de importeerknop naast het werkblad klikken, maar je kunt er ook voor kiezen met een leeg werkblad te beginnen. Wanneer je het team hebt geïmporteerd begin je door voor de teamleden die in groep 1 komen in de eerste kolommen het groepsnummer in te vullen. Vermeld achter de naam de werkdagdelen door hier een 1 (OP), 2 (OOP met lesondersteunende functie) of 3 (ambulant) in te vullen.


kleurbetekenis

  1. groen-dagdelen OP in de groep;
  2. blauw-dagdelen OOP met lesondersteunende functies in of buiten de groep;
  3. bruin-ambulante dagdelen OP en dagdelen OOP zonder lesondersteunende functie.


De namen van teamleden die in meerdere groepen of functies werken moeten zo vaak als nodig op een lege regel opnieuw worden ingevoerd. Groepen of categorieën functies kunnen weer worden gescheiden door een lege regel waarop alleen de regel of categorie is ingevuld en de namenkolom wordt leeg gelaten. Het OOP zonder lesondersteunende functie wordt in een aparte categorie vermeld. Geef bij hen de dagdelen met een 3 aan. 


Maak van het gemaakte scenario eerst een afdruk, of beter een PDF*), voordat je een nieuw scenario maakt. Vermeld bij elk scenario bovenaan het nummer. Zie verder aanwijzingen op de afbeelding bovenaan.


*) Als je een PDF maakt door op het eerste werkblad op de knop PDF maken te klikken, worden alle eerder gemaakte PDF's overschreven. Sla een eventueel eerder gemaakt PDF van het scenario dus vóór je van een nieuw scenario weer een PDF maakt, eerst op onder een andere naam + het scenarionummer.

 
 
 
E-mailen
Bellen