planning & werkverdeling in het PO


Op de eerste pagina van het teamlidblad OP en OOP (met lesondersteunende taken) is in de linker- en middenkolom de in- en uitroostering van de les- en arbeidsuren te zien en rechts de opbouw van de ingeroosterde jaartaak. Na invoer van de basisgegevens van elk teamlid is alles op dit blad automatisch berekend. Alleen in rubriek E en F kunnen dan nog de extra uit- of in te roosteren uren te worden ingevuld.
Het teamlidblad OOP zonder lesondersteunende taken (zoals bijv: conciërge, administratief medewerker etc.)


Bij het OOP (zonder lesondersteunende taken) worden in rubriek A de arbeidsuren per week op het teamlidblad ingevuld. daarbij kunnen net als bij het OP álle arbeidsuren worden ingeroosterd of alleen de uren voor de werkzaamheden)

 
 
 
E-mailen
Bellen